top of page

Uitvoeren van pre-employment screening

De informatie in de cv's die gepresenteerd worden, blijkt wel vaker met de haren getrokken te zijn. Het kan gaan over kleine onwaarheden tot regelrechte leugens. Hebt u naar aanleiding van een vacature nog enkele kandidaten in de running maar wilt u zekerheid over de echtheid van zijn of haar cv? Of wilt u zekerheid dat deze persoon normen en waarden in acht neemt die stroken met de waarden van uw bedrijf? 

In dat geval kunt u een beroep doen op ons detectivekantoor voor het uitvoeren van een grondig achtergrondonderzoek. Wij controleren de echtheid van de diploma's, gaan de referenties na en achterhalen de werkelijke redenen van ontslag of vertrek bij de vorige werkgevers. Ook andere aspecten komen aan bod, zoals mandaten in andere ondernemingen, faillissementen, levensstandaard en dergelijke meer. Sociale media maken uiteraard ook een deel uit van ons onderzoek.

De resultaten worden u gepresenteerd in een schriftelijk verslag en wij delen u eventuele onwaarheden of opvallendheden mee die naar voor zijn gekomen in de loop van ons onderzoek. U kunt de sollicitant hierop wijzen en de kans geven de resultaten verder te verduidelijken. U beslist uiteindelijk of dit een invloed uitoefent op het verdere sollicitatietraject van de kandidaat in kwestie.

Maakt cv-verificatie al deel uit van de sollicitatieprocedure van uw bedrijf?

HEBT U NOOD AAN EEN PROFESSIONELE AANPAK VAN UW PROBLEEM?

Engels & Partners - Logo (2) met transpa
bottom of page